Säkerhet & Miljö

Byggställningar – Säkerhet & Miljö

 

Våra medarbetare har samlat på sig en bred erfarenhet av miljö och kvalitetssäkringssystem från pappersbruk, kraftverk, olje- och gasanlägg och offshoreverksamhet. Detta har bidragit till att det utformats ett internt miljö och kvalitets säkringssystem.

 

Miljö och Kvalitetssäkringsystemet i korthet

 

  •  Använda ändamålsenligt material av god kvalitet
  •  Kommunicera och ha en god dialog med kund angående beställningen
  •  Certifierad och behörig personal
  •  All byggnation, rivning och om- och tillbyggnad ska ske av Nordställningar
  •  Ha en väl fungerande dokumentation, uppföljning och kvalitetssäkring
  • Alla byggställningar skall godkännas och signeras med grön tagg av certifierad personal
  • Identifiera eventuella faror, skador som kan uppkomma och kommunicera med kund hur man undviker dessa
  •  Samtliga byggställningar skall dokumenteras i logglista och ha möjlighet till spårning och uppföljning
  • Vid samtliga arbeten skall verksamheten, så långt som möjligt, miljöanpassas inom alla områden (planering, inköp, transport & logistik, montering, demontering, materialförvaring och hantering)
Säkerhet & Flexibilitet i Byggställningsmaterialet

 

Layhers modulställning som vi använder oss av är en innovation som konkurrerar ut den gamla rörställningen då den är säkrare, flexiblare, snabbare att montera och är typkontrollerad. Det går att utöka byggställningen med väderskydd, intäckning, stämp, bygghiss och trapptorn.

Ladda ned en PDF-fil med information om modulställningen från layher

Vår byggställning är typad och godkänd. Vi följer arbetarskyddsstyrelsens stadgar. Ladda hem dessa som .pdf dokument.