Byggställning med Bygghiss

Bygghissen underlättar för upp/nedgång i byggställningen. Bygghissen bör placeras strategiskt så man slipper ombyggnation och eventuell förflyttning vid ett senare skede.

Intäckning av byggställningen

För att skydda den kringliggande miljön och arbetsplatsen för fallande tegelstenar, murbruk, träbitar, slipdamm och dylikt. Sommarväv eller armerad plast är vanligast att använda som intäckning. Kan kombineras med skenor vid stora intäckningsytor.

Intagsbryggor, Avlastningsplan

Materialplan är en bra lösning för att samla material på olika delar av ställningen vid större byggen och olika höjder. Glöm inte att planera in dessa intagsbryggor, avlastningsplan och materialplan så att eventuella byggkranar inte får problem att lasta av/på material.