Kontakta oss

Kontakta oss!


NORDSTÄLLNINGAR
I ÖSTERSUND AB

Upplagsvägen 6
831 52 Östersund

 

Telefon

070-343 09 10

Joan Lundin:
070-343 09 47

 

E-post

info@nordstallningar.se
henrik.eriksson@nordstallningar.se

 

Fakturaadress

Vi har ny fakturaadress för våra leverantörsfakturor från 2020-03-01.

Vi föredrar att få fakturorna från er i det format och i den ordning de presenteras nedan.

1) PDF-faktura på mail

Vi tar gärna emot PDF-fakturor. Om ni från Ert affärssystem kan skriva ut era fakturor som PDF filer skickar ni dessa till mailadressen nedan. En faktura per PDF-fil.
PDF-fakturor skickas till: inbox.lev.473390@arkivplats.se

2) Pappersfaktura till adress:

Nordställningar i Östersund AB
Kund-id FSX4280
FE 301
105 69 Stockholm

Endast fakturor skall skickas till ovanstående adress, all annan post skickas till vår ordinarie adress.

Skicka oss ett meddelande!
Kontakta oss